Tuesday, March 15, 2011

இணையப்பக்கங்களை பெரிய எழுத்தில் படிக்க

 இணையப் பக்கங்களின் எழுத்துரு அளவுகள் சிலருக்கு தங்கள் வாசிப்புக்கு ஏற்றதாக இல்லாமல் இருக்கலாம். குறிப்பாக வயதானவர்கள், கண்பார்வை குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு பல தளங்களை வாசிக்க இயலாது.பெரிய எழுத்தில் வாசிக்க உங்கள் விசைப்பலகையில் Ctrl மற்றும் + விசைகளை அழுத்துங்கள். நீங்கள் வாசிக்கும் இணையப் பக்கத்தின் எழுத்து அளவு பெரிதாவதை காணலாம். மீண்டும் இந்த விசைகளை அழுத்துவதன் மூலம் தேவையான அளவுக்கு பெரிதாக்க்கிக் கொள்ளலாம். சிறிதாக்க Ctrl மற்றும் - விசைகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.

Ctrl மற்றும் +
Ctrl மற்றும் -

Ctrl மற்றும் 0
 

0 comments:

Post a Comment